Quartet Ajaton

Mia Simanainen – voiceHenrik Sandås – bandoneónKari Ikonen – moog synthesizerAino Juutilainen – cello I Markus Hohti – cello I Mikko Perkola – viola da gamba What a striking combination of instruments! Ajaton, ”timeless” in Finnish, likes to travel through ages. The second album Early Music in the Latest Way (Alba Records 2021) focuses on … Continue reading Quartet Ajaton